strona główna
W ramach kontynuacji Projektu PL 0302 pn. .„Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie zorganizował  warsztaty z zakresu badania elementów biologicznych w wodach powierzchniowych.WARSZTATY1

 „Metody makrofitowe w ocenie stanu ekologicznego rzek górskich i wyżynnych”

14-17 czerwca 2010 r. - Nowy Sącz


W ramach kontynuacji Projektu PL 0302 pn. .„ Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie organizuje w dnia 14-17 czerwca 2010 r. warsztaty pn .„Metody makrofitowe w ocenie stanu ekologicznego rzek górskich i wyżynnych”.

Program warsztatów obejmuje szkolenie w zakresie poboru i oznaczania makrofitów na rzekach górskich i wyżynnych oraz przeprowadzenie porównań międzylaboratoryjnych z tego zakresu.
Wykłady oraz zajęcia terenowe i laboratoryjne prowadzić będą twórcy metodyk badawczych z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. Krzysztof Szoszkiewicz, dr Szymon Jusik i dr Tomasz Zgoła.

Warsztaty odbywać się będą w Nowym Sączu i okolicach. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, wynagrodzenia wykładowców oraz porównań międzylaboratoryjnych pokrywane są ze środków Projektu PL 0302, a uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.
W związku z tym, że w czasie trwania warsztatów pobory prób odbywać się będą na różnych typach rzek, koniecznym jest aby uczestnicy dysponowali środkiem transportu, który umożliwi im przemieszczanie się oraz transport własnego sprzętu do poboru prób i odzieży ochronnej.

Termin zgłoszenia uczestników 25.05.2010 r.

Materiały do pobrania:

1. Karta zgłoszeniowa     
2. Szczegółowy program warsztatów 
3. Informacje dla uczestników
WARSZTATY  2

 „Badania i ocena stanu zbiorników zaporowych”

14-17 września 2010 r. - Nowy Sącz


W ramach kontynuacji Projektu PL 0302 pn. .„Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie organizuje drugie warsztaty z zakresu badania elementów biologicznych w wodach powierzchniowych.

Tym razem program warsztatów obejmuje szkolenie w zakresie badania i oceny stanu zbiorników zaporowych oraz przeprowadzenie porównań międzylaboratoryjnych z tego zakresu. Wykłady oraz zajęcia terenowe i laboratoryjne prowadzić będą twórcy metodyk badawczych z Zakładu Ekologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – dr Jan Błachuta i dr Joanna Picińska-Fałtynowicz.

Warsztaty odbywać się będą w dniach 14-17 września 2010 r. w Nowym Sączu i okolicach. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, wynagrodzenia wykładowców oraz porównań międzylaboratoryjnych pokrywane są ze środków Projektu PL0302, a uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Termin zgłoszenia uczestników 31.08.2010 r.

Materiały do pobrania:

1. Karta zgłoszeniowa     
2. Szczegółowy program warsztatów 
3. Informacje dla uczestnikówWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone