strona główna

REZULTATY PROJEKTU

Materiały  do pobrania :

(pliki w formatach:  zip, pdf)

Środowisko wodne województwa małopolskiego - rezultaty projektu PL0302.
Raport podsumowujący rezultaty projektu
( wielkość pliku ok.110 MB)

 1. Substancje priorytetowe i inne zanieczyszczające w środowisku wodnym. Wyniki wdrażania metod badawczych na podstawie doświadczeń z realizacji projektu PL0302.

 2. Ocena stanu ilościowego, jakościowego i określenie trendów zanieczyszczeń w wodach podziemnych zlewni Dunajca z wykorzystaniem badań prowadzonych w ramach realizacji projektu PL 0302 - opracowanie eksperckie
  2.1.Ocena stanu ujęć wód podziemnych  ( plik zip zawiera 28 plików pdf z ocenami poszczególnych ujęć)

 3. Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni pilotażowej Dunajca z wykorzystaniem wyników badań prowadzonych w ramach projektu PL 0302 oraz narzędzi informatycznych wykonanych w ramach projektu.

 4. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia pracy w WIOŚ Kraków

  Monitoring wód podziemnych

 5. RAPORT A - II DYSKRETNE I CIĄGŁE POMIARY WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD

  Załącznik  I mapy:  
  mapa nr 1 - Jednolite części wód podziemnych
  mapa nr 2 - Lokalizacja automatycznych sond

  Załącznik II Opis jednolitych części wód podziemnych:
  Uwagi wprowadzające
  jcwpd_139, jcwpd_153, jcwpd_154, jcwpd_155, jcwpd_156

  Załącznik III Karty ujęć (ujęcia wytypowane do instalacji sond automatycznych)
  Karty ujęć wód podziemnych  ( plik zip zawiera 11 plików pdf z kartami poszczególnych ujęć) 6. PORADNIK B - II Metody interpretacji pomiarów ciągłych dla potrzeb systemów monitoringu wód podziemnych zgodnych z RDW


 7. Oceny stanu wód powierzchniowych

 8. RAPORT A-I ANALIZA DOSTĘPNYCH DANYCH POMIAROWYCH I AKTUALNYCH METOD STATYSTYCZNYCH ORAZ POTRZEB WIOŚ W ZAKRESIE METOD STATYSTYCZNYCH

 9. RAPORT B-I ANALIZA METOD OCENY OGÓLNEGO STANU WÓD

 10. RAPORT C-I NOWE METODY OCENY STANU JCW ZGODNE Z RDW

 11. RAPORT D-I ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OCEN ŚRODOWISKA WODNEGO WYKONANEJ NA PODSTAWIE DYREKTYW INNYCH NIŻ RDW DO OCENY STANU

 12. RAPORT E-I Wytyczne-Oceny stanu wód oraz JCW podlegających bezpośrednim obserwacjom monitoringowym

 13. PORADNIK F - I Metody statystyczne umożliwiające dokonanie oceny stanu JCW, które nie podlegają bezpośrednim obserwacjom monitoringowym

  Załącznik do Poradnika F-I

  Narzędzia IT

  AGIS

 14. RAPORT – ETAP 1 ANALIZA DANYCH, ZASOBÓW I POTRZEB WIOŚ W ZAKRESIE ANALIZY DANYCH PRZESTRZENNYCH; OPRACOWANIE KONCEPCJI I PROJEKTU WSTĘPNEGO ANALIZATORA GIS (AGIS)

 15. RAPORT – ETAP II OKREŚLENIE KRYTERIÓW OPTYMALNOŚCI SIECI MONITORINGU WÓD. OKREŚLENIE ZASAD I ALGORYTMÓW REALIZACJI OPTYMALNOŚCI SIECI. OKREŚLENIE PODSTAW ANALIZY FINANSOWEJ PROWADZENIA MONITORINGU W RÓŻNYCH WARIANTACH SIECI

 16. Instrukcja obsługi AGIS (wersja 9)

  BDMW

 17. RAPORT - Etap I ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA GENERALNA ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH BAZY DANYCH O JAKOSCI WÓD (BDOJW)

 18. RAPORT – Etap II Projekt techniczny Bazy Danych Monitoringu Wód (BDMW2010 )

 19. Instrukcja obsługi Bazy danych monitoringu wód BDMW 2010 (wersja 1.0)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone