strona główna

O PROJEKCIE

Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim

- Całkowity koszt projektu: 1.946.751 Euro
- Koszty kwalifikowane projektu: 1.831.448 Euro
- Pomoc nie powinna przekroczyć 1.556.731 Euro
- Pierwsza data kwalifikowalności: 16 Maj 2008
- Przewidywany czas trwania 18 miesięcy
- Ostatnia data kwalifikowalności 30 kwiecień 2011

Beneficjent: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, projekt realizuje: Delegatura w Tarnowie

Warunki szczegółowe pomocy:
cały sprzęt zakupiony i zainstalowany w ramach projektu pozostanie własnością Promotora Projektu i będzie używany w czasie trwania Projektu i przynajmniej 5 lat od zakupu dla sprzętu IT, a dla pozostałego sprzętu - przynajmniej przez 5 lat od zaakceptowania Raportu Ukończenia Projektu.

Promotor Projektu utrzyma cały zakupiony i zainstalowany w ramach projektu sprzęt odpowiednio ubezpieczony w okresach jak wyżej.

Po ukończeniu Projektu, KPK zapewnia, że Promotor Projektu ustanowi fundusz dedykowany do obsługi wyników Projektu, na który corocznie wpłacana będzie suma, która powinna stanowić minimalnie 1.0% całkowitego kosztu Projektu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone