strona główna

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

z a p r a s z a 
Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska,
 Kierowników Delegatur
oraz zgłoszonych pracowników

na konferencję podsumowującą realizację Projektu PL 0302 „Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim” realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 grudnia 2009 r. w Hotelu Cristal Park w Tarnowie-Mościcach, przy ul. Traugutta 5.

 Prosimy zaproszonych gości o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej dla każdego zgłoszonego uczestnika na adres: mlata@tarr.tarnow.pl lub lskalny@tarr.tarnow.pl  lub faksem pod numer (014) 621 39 55
do dnia 16 listopada 2009.r

Karta zgłoszeniowa              Szczegółowy program konferencji

Materiały  na konferencję - prezentacje:

 1. Prezentacja projektu PL 0302 - Paweł Ciećko  - MWIOŚ
 2. Doświadczenia z realizacji projektu PL0302 - Krystyna Gołębiowska - Kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnowie
 3. Doświadczenia związane z zarządzaniem projektem  - Leszek Nowicki - Prezes Zarządu TARR S.A.
 4. Założenia, ograniczenia i koncepcja projektu realizowanego przez Politechnikę Warszawską - prof. Marek Nawalany
 5. Substancje priorytetowe  i zanieczyszczające w środowisku wodnym - wyniki wdrażania metod badawczych - dr Przemysław Kułakowski  - Politechnika Krakowska
 6. System obsługi laboratorium CS-17 - Bartosz Świtalski - przedstawiciel firmy CSMS Janina Święch-Skiba
  Broszura CS-17 LIMS
  Broszura CS-17 LIMS - Sterowanie Jakością
 7. Dyskretne i ciągłe pomiary wskaźników jakości wód podziemnych - dr Grzegorz Sinicyn - Politechnika Warszawska
 8. Zagadnienia oceny jednolitych części wód - dr Małgorzata Loga - Politechnika Warszawska
 9. Analizator GIS - dr Bartosz Czyżkowski - Politechnika Warszawska
 10. Baza Danych Monitoringu Wód 2010 - dr inż. Krzysztof Kochanek, mgr inż. Anna Kwiatkowska
 11. Ocena stanu ilościowego, jakościowego i określenie trendów zanieczyszczeń w wodach podziemnych zlewni Dunajca z wykorzystaniem badań prowadzonych w ramach realizacji projektu PL 0302 (Podsumowanie ekspertyzy) - prof. dr hab. Andrzej Sadurski - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 12. Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni pilotażowej Dunajca z wykorzystaniem wyników badań prowadzonych w ramach projektu PL 0302 oraz narzędzi informatycznych wykonanych w ramach projektu  (Podsumowanie ekspertyzy) - prof. dr inż. Marek Gromiec-  Krajowa Rada Gospodarki Wodnej Warszawa
 13. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia pracy w WIOŚ Kraków (Podsumowanie ekspertyzy) -  mgr inż. Lidia Siwiec - IMiGW Warszawa


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone