#', '#"#'); $unhtml_specialchars_replace = array('&', '<', '>', '"'); return stripslashes(preg_replace($unhtml_specialchars_match, $unhtml_specialchars_replace, $message)); } $z_aktual = mysql_query("SELECT * FROM `konfiguracja` WHERE id='1'"); $w_aktual = mysql_fetch_assoc($z_aktual); $zaktualizowano = $w_aktual[aktualizacja]; ?> PL0302 NMF
english versionwersja polska

NEWS

$w[data]
$w[tytul]

"; $z_tmp = mysql_query("SELECT * FROM `foto_nius` WHERE nius='$w[id]'"); if (mysql_num_rows($z_tmp)) { //jesli sa fotki, to pokazujemy pierwsze foto $w_tmp = mysql_fetch_assoc($z_tmp); $sciezka_pliku = "foto_niusy/$w_tmp[id].jpg"; if (file_exists($sciezka_pliku)) { echo ""; }; }; $tekst = strip_tags($w[opis]); if(strlen($tekst)>180) { $tekst = substr($tekst, 0, strpos($tekst,' ',180))."..."; }; echo $tekst; echo "

read more...
"; }; } else { echo " back to news' list"; $z = mysql_query("SELECT * FROM `niusy` WHERE id='$id'"); if ($w = mysql_fetch_assoc($z)) { echo "
$w[tytul]
$w[data]

$w[opis]"; //GALERIA $z_tmp = mysql_query("SELECT * FROM `foto_nius` WHERE nius='$id'"); if (mysql_num_rows($z_tmp)) { //jesli sa fotki, to robimy galerie echo "
"; $i = 0; while ($w_tmp = mysql_fetch_assoc($z_tmp)) { $sciezka_pliku = "foto_niusy/$w_tmp[id].jpg"; echo ""; $i++; if ($i==4) { echo ""; $i=0; }; }; switch ($i) { //zamykamy tabele case 0: echo ""; break; case 1: echo ""; break; case 2: echo ""; break; case 3: echo ""; break; }; echo "
"; }; echo "
"; }; }; ?>
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
All rights reserved
last update: