AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Dostawy nowego wyposażenia
2010-09-15

W ramach kontynuacji projektu zrealizowaliśmy zakupy nowego wyposażenia dla laboratoriów w Nowym Sączu i Tarnowie. Zgodnie z założeniami II etapu projektu zakupy ukierunkowane zostały na doposażenie laboratoriów w sprzęt i środki transportu konieczne do prowadzenia badań zbiorników zaporowych. W ramach działania I zakupione zostały m.in.:
- samochód terenowy i łódż motorowa dla Delegatury w Nowym Sączu,
- mikroskop optyczny dla Delegatury w Tarnowie,
- 3 dygestoria dla obydwu laboratoriów,
- autoklaw do pracowni biologicznej laboratorium w Tarnowie,
- sprzęt i odzież ochronna do poboru prób elementów  biologicznych dla biologów,
- klucze do oznaczania fitobentosu i makrofitów,
- czytniki do sond głębinowych zakupionych w I etapie realizacji projektu do badań wód podziemnych, które teraz służyć będą   również do badania zbiorników zaporowych,
- system monitorowania warunków środowiskowych w laboratorium w Tarnowie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: