AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Warsztaty dla biologów
2010-07-20

W dniach 14-16 czerwca 2010 r., w Nowym Sączu  odbyły się warsztaty pn .„Metody makrofitowe w ocenie stanu ekologicznego rzek górskich i wyżynnych”, w których udział wzięli biolodzy  z wojewódzkich inspektoratów strefy południowej, z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego.
Program warsztatów obejmował szkolenie w zakresie poboru i oznaczania makrofitów na rzekach górskich i wyżynnych.  Wykłady oraz zajęcia terenowe i laboratoryjne  prowadzili zaproszeni  eksperci - twórcy metodyk badawczych z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. Krzysztof Szoszkiewicz, dr Szymon Jusik i dr Tomasz Zgoła.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do udziału w porównaniach międzylaboratoryjnych zorganizowanych w ramach realizacji projektu a prowadzonych przez Ekspertów. Zakres porównań obejmował:
– ocenę poprawności pobierania próbek, szacowania pokrycia, określania parametrów terenowych.
-  ocenę poprawności wykonania oznaczeń grup taksonomicznych w próbkach pobranych przez uczestników warsztatów oraz  przygotowanych przez ekspertów
-  ocenę poprawności obliczania wyników badań (MIR).
Wyniki porównań przekazane zostaną poszczególnym laboratoriom na początku pażdziernika.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: