AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Program badań zbiorników zaporowych
2010-05-12

W ramach realizacji działania III – Optymalizacja sieci monitoringu wód przeprowadzone zostaną badania zbiorników zaporowych w województwie małopolskim.
Badaniami objęte zostanie 5 zbiorników. Celem badań jest rozpoznanie stanu ekologicznego i chemicznego wód zbiorników oraz określenie zagrożeń dla wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności (5 zbiorników).
Do badań zbiorników  zastosowane zostaną m.in. automatyczne sondy głębinowe zakupione do badań wód podziemnych, które w roku 2009 zostały przetestowane przy badaniach wód powierzchniowych zbiornika Dobczyce, a testy wykazały ich przydatność do sporządzania profili tlenowych w zbiornikach. Ponadto prowadzenie badań umożliwi wdrożenie i walidację metodyki badań elementów biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych w zbiornikach zaporowych.

Program badań opracowały koleżanki z Działu Monitoringu Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu.

Załączniki:

Program badań zbiorników, Załączniki do Programu badań

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: