AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Konferencja podsumowująca rezultaty Projektu PL0302
2009-12-15

W dniach 8-10 grudnia 2009  roku w Hotelu Cristal Park w Tarnowie odbyła się konferencja, na której zaprezentowane  zostały rezultaty Projektu PL0302 pn.”Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie ma?opolskim”.

Goścmi konferencji byli:
- Główny Inspektor Ochrony Środowiska - dr Andrzej Jagusiewicz,
- Senator  Maciej Klima,
- Poseł‚  Jan Musiał‚
- Poseł‚  Michał‚ Wojtkiewicz 
- Dyrektor Biura Poselskiego Posła Aleksandra Grada - Tomasz Wójcik,
- Członek Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej – Jan Ożga
- Z-ca Dyrektora ds. Zasobów Wodnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Małgorzata Owsiany
- Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie – Maria Kwapniewska,
- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie – Agnieszka Jeleń,
- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa – Marek Kaczanowski
oraz Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska, Kierownicy Delegatur   i pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i delegatur z całej Polski.

Uczestnikami konferencji byli również współpracujący z nami w trakcie realizacji projektu przedstawiciele nauki; m.in. prof. Andrzej Sadurski , prof. Marek Nawalany, dr Małgorzata Loga, dr Przemysław Kułakowski, dr Bartosz Czyżkowski, dr Grzegorz Sinicyn, dr Krzysztof Kochanek, mgr Anna Kwiatkowska , mgr Katarzyna Sawicka.

Łącznie w konferencji wzięły udział 173 osoby.


Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu prezentowali: Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska-  mgr inż. Paweł Ciećko, Kierownik Delegatury WIO? w Tarnowie – mgr Krystyna Gołębiowska oraz Prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie  -  mgr Leszek Nowicki

Wyniki prac zrealizowanych w ramach poszczególnych działań projektu prezentowali ich wykonawcy – pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk oraz firmy CSMS z Pszczyny.

W trakcie warsztatów, które odbyły się drugiego dnia konferencji, uczestnicy mieli możliwość praktycznego zapoznania się z automatycznym sprzętem pomiarowym oraz z narzędziami informatycznymi opracowanymi w ramach projektu.  Na szczegółowe pytania zainteresowanych odpowiadali eksperci pracujący w projekcie oraz pracownicy Delegatury WIOŚ w Tarnowie.
Posumowaniem oraz ocenę naszej pracy i osiagniętych rezultatów były opinie naszych Koleżanek i Kolegów z wojewódzkich inspektoratów, o które poprosiliśmy w trzecim dniu konferencji.

Wszystkim uczestnikom, którzy zechcieli wziąć udział‚ w tym ważnym dla nas wydarzeniu serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że rezultaty osiagnięte w Projekcie PL0302 będą służyły nam wszystkim i pozwolą osiągnąć główny cel jaki przyświecać naszej pracy – lepszą ochronę środowiska w wyniku lepszego przestrzegania i skutecznej egzekucji prawa. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: