AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Rozszerzenie zakresu Projektu PL 0302
2009-10-26

W dniu 03 lipca br. uzyskaliśmy zgodę Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucji Wspomagającej) na rozszerzenie zakresu  Projektu PL 0302 m.in. o:

- wdrożenie  oznaczeń mikrobiologicznych z zastosowaniem testów COLILERT,
- wdrożenie zweryfikowanej metodyki oznaczania fitobentosu okrzemkowego z rzek i jezior,
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu ArcGIS,
W ramach realizacji dodatkowych zadań zakupiliśmy m.in.
- testy COLILERT dla laboratoriów w Nowym Sączu i Tarnowie,
- system analizy obrazu NIS-D do mikroskopu optycznego dla potrzeb oznaczania fitobentosu,
- licencje ArcGIS wraz z wyższą wersją  programu.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na dodatkowe zakupy:
-  sprzętu komputerowego,
- zestawu multimedialnego,
- akcesoriów sieciowych, które  umożliwią włączenie zakupionej w ramach działania I aparatury kontrolno-pomiarowej w sieć wewntrzną Laboratorium i bezpośrednie przekazywanie wyników z urządzeń do bazy wyników systemu obsługi laboratorium.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: