AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
II etap prac nad nowymi narzędziami informatycznymi
2009-06-17

W dniu 15.06.2009 r. otrzymaliśmy raporty z II etapu prac w zakresie  opracowania metod statystycznych do oceny stanu wód  oraz narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie monitoringu na terenie województwa małopolskiego. Prace te obejmują:

- nowe metody oceny stanu JCW zgodne z RDW,
- analizę możliwości wykorzystania ocen środowiska wodnego wykonanych na podstawie dyrektyw innych ni? RDW do oceny stanu wód,
- określenie kryteriów optymalności sieci monitoringu wód,
- określenie zasad i algorytmów realizacji optymalności sieci,
- określenie podstaw analizy finansowej prowadzenia monitoringu w różnych wariantach sieci,
- projekt techniczny bazy danych monitoringu wód BDMW 2010

Podobnie jak w etapie I, raporty przekazane zostały do zaopiniowania  Koleżankom i Kolegom w Krakowie i Nowym Sączu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: