AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Pierwsze wyniki prac nad nowymi narzędziami informatycznymi
2009-04-20

Otrzymaliśmy dziś od wykonawcy zadań w zakresie  opracowania metod statystycznych do oceny stanu wód  oraz narzędzi informatycznych wspomagających prace w tym zakresie raporty będące wynikiem realizacji I etapu prac. Prace te obejmują:
- analizę metod oceny ogólnego stanu wód,
- analizę dostępnych danych pomiarowych i aktualnych metod statystycznych oraz potrzeb WIOŚ w zakresie metod statystycznych,
- opracowanie koncepcji i projektu wstępnego Analizatora GIS (AGIS),
- założenia i koncepcję ogólną Bazy Danych o Jakości Wód.

Raporty przekazane zostały do zaopiniowania  Koleżankom i Kolegom w Krakowie i Nowym Sączu, a koncepcje i projekty narzędzi informatycznych (AGIS i BDoJW) przesłaliśmy również do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: