AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Badania elementów biologicznych
2009-04-15

Rozpoczęliśmy  badania  w zakresie biologii wód w zlewni Dunajca przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia.
     Zgodnie z programem badawczym projektu, próby pobierane będą z różnych typów wód, począwszy od potoków tatrzańskich po nizinny odcinek Dunajca. Zakres badań obejmują fitoplankton, fitobentos, makrofity i makrobezkręgowce. Wyniki badań pozwolą nam określić stan ekologiczny wód, zidentyfikować organizmy mogące stanowić utrudnienia w procesach uzdatniania wód, a w dalszej perspektywie  - określić przydatność poszczególnych wskaźników biologicznych dla oceny badanych typów jednolitych części wód.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: