AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Pierwsze wyniki z pomiarów ciągłych jakości wód podziemnych
2009-03-26

W drugiej dekadzie marca rozpoczęliśmy pomiary ciągłe jakości wód podziemnych ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Pomiary prowadzone są przy użyciu sond automatycznych zainstalowanych na 11 ujęciach wód podziemnych zlokalizowanych w zlewni Dunajca. Sondy  co 12 godzin dokonują pomiarów: poziomu wahania lustra wody w zakresie 0 – 9 m, przewodności, odczynu pH, temperatury wody, tlenu rozpuszczonego, mętności, stężeń chlorków i azotanów. Maksymalna g?łębokość ich pracy wynosi 60 m. Urządzenia wyposażone są w wewnętrzne baterie i wewnętrzną pamięć flash, przechowującą minimum 150 000 wyników. Wyniki z pamięci wewnętrznej  odczytywane są przy użyciu zewnętrznego czytnika lub komputera zewnętrznego wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie. Sondy mają również możliwość współpracy  z automatycznym pobornikiem  próbek (autosamplerem) wykorzystywanym  przy wykonywaniu analiz średniodobowych.
Wyniki pomiarów ciągłych porównywane będą z wynikami badań wykonywanymi w laboratorium Delegatury WIOŚ w Tarnowie w próbkach wody pobieranych z częstotliwością 1 x na miesiąc. Zakres badań obejmuje: wskaźniki ogólne, zanieczyszczenia nieorganiczne i organiczne, ze szczególnym uwzględnieniem substancji priorytetowych.

Przy prowadzeniu badań i obserwacji współpracujemy z właścicielami ujęć, wśród których nasza inicjatywa uzyskała ogromną przychylność i zainteresowanie. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: