AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Testujemy mierniki wieloparametrowe
2009-02-26

W ramach działania I zakupiliśmy 10 mierników wieloparametrowych. Mierniki wyposażone są w  czujniki: ciśnienia barometrycznego, temperatury, odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, tlenu rozpuszczonego, N-NH4 i N-NO3. Docelowo mają one służyć szybkiemu diagnozowaniu stopnia zanieczyszczenia wód  oraz określaniu  stanu i składu ścieków odprowadzanych do wód. Będą one wykorzystywane zarówno w badaniach monitoringowych, jak i w czasie kontroli czy poważnych awarii.
        Aby określić ich optymalną przydatność prowadzimy badania testowe polegające na bezpośrednich pomiarach w terenie i porównywaniu uzyskanych wyników z wynikami otrzymanymi w laboratorium przy zastosowaniu technik referencyjnych. Wyniki tych porównań wraz z oceną możliwości zastosowania zintegrowanych mierników wieloparametrowych w monitoringu wód  będą jednym z rezultatów projektu i zostaną opublikowane w formie zbiorczego opracowania.

Chcielibyśmy, aby wyniki naszej pracy przyczyniły się do usprawnienia działań Inspekcji Ochrony Środowiska i obniżenia kosztów monitoringu wód.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: