AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Umowa na dofinansowanie projektu podpisana
2008-10-21

W dniu 21.10.2008 r. w Warszawie, pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - działającym jako Instytucja Wspomagająca z upoważnienia Ministra Środowiska, została podpisana umowa nr PL0302/N2/2.8.1/041/08  o dofinansowanie Projektu:
 „Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych w województwie małopolskim”. Umowa ta została zawarta na podstawie umowy finansowej nr PL0302-GAN-00057-E-V1-Norwegian FM podpisanej dnia 21.07.2008 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego, a Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przyznającej  dofinansowanie na rzecz Projektu. Ze strony WIOŚ umowę podpisali:
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – mgr inż. Paweł Ciećko i Główny Księgowy WIOŚ w Krakowie – mgr Barbara Raźny-Tatara.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: