AKTUALNOŚCI

2010-12-30
Raport podsumowujący rezultaty projektu

Przekazujemy Państwu wersję elektroniczną opracowania "Środowisko wodne województwa małopolskiego - rezultaty projektu PL0302".   Do...

czytaj dalej...
2010-09-29
Kolejny audit w laboratorium w Tarnowie

W dniach 27-28 września w laboratorium w Tarnowie przeprowadzony został kolejny audit kontrolny. W ramach nadzoru audit przeprowadziło 4 auditorów ...

czytaj dalej...
2010-09-20
Warsztaty "Badania i ocena stanu zbiorników zaporowych"

W dniach 14-17 września w Nowym Sączu odbyły się warsztaty z zakresu badania elementów biologicznych zbiorników zaporowych i oceny potencjału...

czytaj dalej...
2010-09-15
Dostawy nowego wyposażenia

W ramach kontynuacji projektu zrealizowaliśmy zakupy nowego wyposażenia dla laboratoriów w Nowym Sączu i Tarnowie. Zgodnie z założeniami II...

czytaj dalej...
2010-08-02
Przedłużenie czasu realizacji projektu

W związku z utrzymującymi się od kwietnia złymi warunkami pogodowymi i koniecznością dostosowywania terminów badań i warsztatów do...

czytaj dalej...
2010-07-20
Warsztaty dla biologów

W dniach 14-16 czerwca 2010 r., w Nowym Sączu  odbyły się warsztaty pn .„Metody makrofitowe w ocenie stanu ekologicznego rzek górskich...

czytaj dalej...
2010-07-05
Informacja dla uczestników porównań międzylaboratoryjnych

Informacja dla uczestników porównań międzlaboratoryjnych w zakresie Metody makrofitowe w ocenie stanu ekologicznego rzek górskich...

czytaj dalej...
2010-05-12
Program badań zbiorników zaporowych

W ramach realizacji działania III – Optymalizacja sieci monitoringu wód przeprowadzone zostaną badania zbiorników zaporowych w województwie...

czytaj dalej...
2010-04-15
Kontynuacja Projektu PL0302

 W dniu 26 marca br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie, realizujący w latach 2008-2009 projekt PL0302 pn. „Wzmocnienie...

czytaj dalej...
2010-01-19
Rezultaty Projektu PL0302

W zakładce  REZULTATY zamieściliśmy materiały, które zostały opracowane w ramach działań II, III i IV Projektu. Dostępne są opracowania...

czytaj dalej...
2009-12-15
Konferencja podsumowująca rezultaty Projektu PL0302

W dniach 8-10 grudnia 2009  roku w Hotelu Cristal Park w Tarnowie odbyła się konferencja, na której zaprezentowane  zostały rezultaty...

czytaj dalej...
2009-12-14
Konferencja prasowa prezentująca rezultaty projektu PL0302

W dniu 8 grudnia 2009 w hotelu Cristal Park w Tarnowie odbyła się konferencja prasowa posumowująca realizacje Projektu PL0302. W konferencji wzięli...

czytaj dalej...
2009-11-09
Konferencja podsumowująca realizację Projektu PL 0302

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaprasza Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, Kierowników Delegatur...

czytaj dalej...
2009-10-26
Rozszerzenie zakresu Projektu PL 0302

W dniu 03 lipca br. uzyskaliśmy zgodę Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucji...

czytaj dalej...
2009-10-22
Szkolenie ArcGIS

W dniu 21.10 w Delegaturze w Tarnowie odbyła się pierwsza część szkolenia  z podstaw ArcGIS,  które prowadził‚  dr Bartosz...

czytaj dalej...
2009-10-14
Porównania międzylaboratoryjne i badania biegłości

W ramach przewidzianej w działaniu II kontroli  zewnętrznej badań wykonywanych w ramach projektu, Laboratorium Delegatury w Tarnowie uczestniczyło...

czytaj dalej...
2009-10-05
Testujemy nowe narzędzia informatyczne

W ramach działania III i IV Projektu opracowane zostały przez  zespoły Politechniki Warszawskiej  nowe narzędzia informatyczne: - Analizator...

czytaj dalej...
2009-06-26
Monitoring presji

W dniach 15- 26.06.2009 r. przeprowadziliśmy  I etap badań, które pozwolą ocenić możliwość stosowania mierników ńieloparametrowych ...

czytaj dalej...
2009-06-17
II etap prac nad nowymi narzędziami informatycznymi

W dniu 15.06.2009 r. otrzymaliśmy raporty z II etapu prac w zakresie  opracowania metod statystycznych do oceny stanu wód  oraz narzędzi...

czytaj dalej...
2009-04-24
Audit w Laboratorium

W dniach 23-24.04.2009 r. zespół jednostki akredytującej - PCA - przeprowadził ocenę w związku z wnioskiem złożonym  przez  laboratorium...

czytaj dalej...
2009-04-20
Pierwsze wyniki prac nad nowymi narzędziami informatycznymi

Otrzymaliśmy dziś od wykonawcy zadań w zakresie  opracowania metod statystycznych do oceny stanu wód  oraz narzędzi informatycznych...

czytaj dalej...
2009-04-15
Badania elementów biologicznych

Rozpoczęliśmy  badania  w zakresie biologii wód w zlewni Dunajca przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia....

czytaj dalej...
2009-04-08
Dostawa sprzętu komputerowego

W dniu dzisiejszym dotarł do nas długo oczekiwany sprzęt komputerowy, który został zakupiony w ramach działania IV: Rozwój i implementacja...

czytaj dalej...
2009-03-26
Pierwsze wyniki z pomiarów ciągłych jakości wód podziemnych

W drugiej dekadzie marca rozpoczęliśmy pomiary ciągłe jakości wód podziemnych ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Pomiary...

czytaj dalej...
2009-02-26
Testujemy mierniki wieloparametrowe

W ramach działania I zakupiliśmy 10 mierników wieloparametrowych. Mierniki wyposażone są w  czujniki: ciśnienia barometrycznego, temperatury,...

czytaj dalej...
2009-02-17
Co zrobiliśmy dotychczas

W ramach realizacji Projektu PL 0302 do końca roku 2008 przeprowadzono 27 postępowań przetargowych: - 13 przetargów nieograniczonych, w...

czytaj dalej...
2008-12-12
Pierwszy aparat zainstalowany

W dniu 12.12.2008 r.  w Pracowni Instrumentalnej Laboratorium Delegatury WIOŚ w Tarnowie przedstawiciele firmy serwisowej  zainstalowali spektrometr...

czytaj dalej...
2008-12-08
Konferencja prasowa w Tarnowie

W dniu  08.12.2008 r. o godz.9.00 w siedzibie Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie przy ul. Krasińskiego 7a...

czytaj dalej...
2008-11-28
Pierwsza konferencja prasowa

W dniu  28.11.2008 r. o godz.14.00 w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul.Basztowej 22 w Krakowie odbyła się konferencja...

czytaj dalej...
2008-11-17
Pierwsze dostawy aparatury kontrolno-pomiarowej

Miło rozpoczął się nowy tydzień pracy dla  Laboratorium Delegatury WIOŚ w Tarnowie. Dziś otrzymaliśmy pierwszy aparat zakupiony z ramach projektu...

czytaj dalej...
2008-10-21
Umowa na dofinansowanie projektu podpisana

W dniu 21.10.2008 r. w Warszawie, pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i...

czytaj dalej...
2008-10-04
Rozpoczynamy realizację działań projektu

Dziś rozpoczęto postępowania przetargowe na zakupy wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Tym samym rozpoczęto realizację działań...

czytaj dalej...
2008-09-04
Pierwsza umowa podpisana

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego...

czytaj dalej...
2008-07-18
Start - I przetarg ogłoszono

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie rozpoczął realizację projektu PL 0302 pn. „ Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa...

czytaj dalej...
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: