logo firmy

strona główna I  E-mail 

DELEGATURA WIO¦ w TARNOWIE  >> Raporty,  komunikaty

 INFORMACJE O  ¦RODOWISKU  -  RAPORTY ,  KOMUNIKATY, BIULETYNY  


Realizuj±c ustawowy obowi±zek udostępniania informacji  o ¶rodowisku i jego ochronie oraz informowania  organów administracji publicznej i społeczeństwa o aktualnym stanie ¶rodowiska   a także   zagrożeniach występuj±cych  na terenach gmin, powiatów, miast opracowujemy i  publikujemy szereg  materiałów w postaci raportów, biuletynów, komunikatów. Czę¶ć z nich udostępniamy  w naszym serwisie internetowym. 

Na niniejszej stronie zamieszczamy opracowania o ¶rodowisku w obszarze działania Delegatury w Tarnowie oraz wybrane publikacje z obszaru województwa małopolskiego.

Więcej informacji o stanie ¶rodowiska  województwa małopolskiego znajdziecie Państwo na stronach  Wojewódzkiego Inspektoratu w Krakowie. 

rok  publikacji 

temat opracowania

2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2017 roku
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie proszowickim w 2017 roku
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2017 roku
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa w 2017 roku
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2017 roku
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2017 roku
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2016 roku - Ocena jako¶ci wód powierzchniowych
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2016 roku - Ocena jako¶ci wód powierzchniowych
2018 Lokalna mapa akustyczna miasta Wojnicza (opracowana wg badań prowadzonych przez Laboratorium WIO¦ w Krakowie w 2017 roku)
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2016 roku - Ocena jako¶ci wód powierzchniowych
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2016 roku - Ocena jako¶ci wód powierzchniowych
2017 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie małopolskim w 2016 roku(BM¦)
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2016 roku
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2016 roku
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2016 roku
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa w 2016 roku
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2016 roku

  LaboratoriumMonitoring ¶rodowiskaDziałalno¶ć kontrolnaRaportyAdresy i telefony


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-11

Copyright  © 2001-2018 WIO¦ Kraków-Delegatura w Tarnowie