logo firmy

strona główna I  E-mail 

DELEGATURA WIO¦ w TARNOWIE  >> Raporty,  komunikaty

 INFORMACJE O  ¦RODOWISKU  -  RAPORTY ,  KOMUNIKATY, BIULETYNY  


Realizuj±c ustawowy obowi±zek udostępniania informacji  o ¶rodowisku i jego ochronie oraz informowania  organów administracji publicznej i społeczeństwa o aktualnym stanie ¶rodowiska   a także   zagrożeniach występuj±cych  na terenach gmin, powiatów, miast opracowujemy i  publikujemy szereg  materiałów w postaci raportów, biuletynów, komunikatów. Czę¶ć z nich udostępniamy  w naszym serwisie internetowym. 

Na niniejszej stronie zamieszczamy opracowania o ¶rodowisku w obszarze działania Delegatury w Tarnowie oraz wybrane publikacje z obszaru województwa małopolskiego.

Więcej informacji o stanie ¶rodowiska  województwa małopolskiego znajdziecie Państwo na stronach  Wojewódzkiego Inspektoratu w Krakowie. 

rok  publikacji 

temat opracowania

2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2017 roku - w przygotowaniu
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie proszowickim w 2017 roku - w przygotowaniu
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2017 roku
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa w 2017 roku
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2017 roku
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2017 roku
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2016 roku - Ocena jako¶ci wód powierzchniowych
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2016 roku - Ocena jako¶ci wód powierzchniowych
2018 Lokalna mapa akustyczna miasta Wojnicza (opracowana wg badań prowadzonych przez Laboratorium WIO¦ w Krakowie w 2017 roku)
2018 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2016 roku - Ocena jako¶ci wód powierzchniowych
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2016 roku - Ocena jako¶ci wód powierzchniowych
2017 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie małopolskim w 2016 roku(BM¦)
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2016 roku
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2016 roku
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2016 roku
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa w 2016 roku
2017 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2016 roku
2016 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2015 roku
2016 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie małopolskim w latach 2013-2015 roku(BM¦)
2016 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2015 roku
2016 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2015 roku
2016 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa w 2015 roku
2016 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2015 roku
2015 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie małopolskim w 2014 roku(BM¦)
2015 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2014 roku
2015 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2014 roku
2015 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2014 roku
2015 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa w 2014 roku
2015 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2014 roku
2014 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2013 roku
2014 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2013 roku
2014 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie małopolskim w 2013 roku(BM¦)
2014 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2013 roku
2014 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa w 2013 roku
2014 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2013 roku
2014 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie małopolskim w 2012 roku(BM¦)
2013 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2012 roku
2013 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2012 roku
2013 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2012 roku
2013 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2012 roku
2013 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa w 2012 roku
2013 Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem na obszarze województwa małopolskiego w 2012 roku
2013 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie małopolskim w 2011 roku(BM¦)
2012 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2011 roku
2012 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2011 roku
2012 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa w 2011 roku
2012 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2011 roku
2012 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2011 roku
2012 Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem na obszarze województwa małopolskiego w 2011 roku
2012 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie proszowickim w 2010 roku
2011 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2010 roku
2011 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie małopolskim w 2010 roku(BM¦)
2011 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2010 roku
2011 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2010 roku
2011 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2010 roku
2011 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa w 2010 roku
2011 Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem na obszarze województwa małopolskiego w 2010 roku
2011 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2009 roku
2010 ¦rodowisko wodne województwa małopolskiego- rezultaty projektu PL0302
2010 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie małopolskim w 2009 roku(BM¦)
2010 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2009 roku
2010 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w 2009 roku
2010 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnów w 2009 roku
2010 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2009 roku
2010 Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem na obszarze województwa małopolskiego w 2009 roku
2010 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie brzeskim w 2008 roku
2010 Ocena wstępna zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2.5
2010 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie małopolskim w 2008 roku(BM¦)
2009 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie d±browskim w 2008 roku
2009 Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem na obszarze województwa małopolskiego w 2008 roku
2009 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie bocheńskim w latach 2005-2008
2009 Informacja o stanie ¶rodowiska w powiecie tarnowskim w 2008 roku
2009 Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa w 2008 roku
2008 Raport mozaikowy - województwo małopolskie w latach 2000-2006 (BM¦)
2008 Raport o stanie ¶rodowiska województwa małopolskiego w 2007 roku (BM¦)
2008 Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem na obszarze województwa małopolskiego w 2007 roku
2007 Raport o stanie ¶rodowiska województwa małopolskiego w 2006 roku (BM¦)
2007 Informacja o stanie ¶rodowiska powiatu tarnowskiego w 2006 roku 
2007 Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem na obszarze województwa małopolskiego w 2006 roku
2006 Raport o stanie ¶rodowiska województwa małopolskiego w 2005 roku (BM¦)
2006 Ocena jako¶ci wód powierzchniowych w 2005 roku w regionie tarnowskim
2006 Ocena jako¶ci powietrza w województwie małopolskim w 2005 roku
2006 Sprawozdanie z badań wód powierzchniowych i powietrza w 2005 roku w mie¶cie Tarnowie
2006 Sprawozdanie z badań wód powierzchniowych i powietrza w 2005 roku w mie¶cie Brzesko
2006 Sprawozdanie z badań wód powierzchniowych i powietrza w 2005 roku w powiecie bocheńskim
2006 Sprawozdanie z badań wód powierzchniowych i powietrza w 2005 roku w powiecie tarnowskim
2005 Ocena jako¶ci wód powierzchniowych w 2004 roku w regionie tarnowskim
2005 Informacja o stanie ¶rodowiska w 2004 roku - powiat tarnowski
2005 Informacja o stanie ¶rodowiska w 2004 roku - powiat bocheński
2005 (HTML)  Raport o stanie ¶rodowiska województwa małopolskiego w 2004 roku (BM¦)
2005   Ocena jako¶ci powietrza w województwie małopolskim w 2004 roku
2005   Informacja o jako¶ci wód Dunajca w latach 1998-2004 
2005  Sprawozdanie z badań zanieczyszczeń powietrza benzenem na obszarze woj. małopolskiego w 2004 r,
2004 Informacja o stanie ¶rodowiska w 2003 roku - powiat brzeski
2004 Informacja o stanie ¶rodowiska w 2003 roku - powiat tarnowski
2004   Raport o stanie ¶rodowiska województwa małopolskiego w 2003 roku
(BM¦)
2004   Informacja o stanie ¶rodowiska w 2003 roku - powiat d±browski
2004   Stan czysto¶ci  rzek w 2003 roku - region tarnowski
2003   Raport o stanie ¶rodowiska województwa małopolskiego w 2002 roku
2003   Informacja o stanie ¶rodowiska w latach 2000-2002 - powiat brzeski
2003 (HTML)  Hałas komunikacyjny miasta Tarnowa
2003 (HTML)  Stan czysto¶ci  rzek w 2002 roku - region tarnowski
2003   TEKST (1,8MB)   Informacja o stanie ¶rodowiska miasta Tarnowa 
2002 ( HTML) Raport o stanie ¶rodowiska województwa małopolskiego w 2001 roku
(BM¦)
2002   Informacja o stanie ¶rodowiska w latach 1999 r-2001 - powiat  tarnowski  
2002 (HTML)  Stan czysto¶ci  rzek w 2001 roku - region tarnowski
2001 (HTML)   Raport o stanie ¶rodowiska województwa małopolskiego w 2000 roku (BM¦)
2001 (HTML)   Stan czysto¶ci  rzek w 2000 roku - region tarnowski
2000 (HTML)   Informacja o stanie ¶rodowiska w 1999 roku - miasto Tarnów
2000 Informacja o stanie ¶rodowiska w 1999 roku - powiat  tarnowski
2000 (HTML)  Raport o stanie ¶rodowiska województwa małopolskiego w 1999 roku (BM¦)
2000 Stan czysto¶ci rzek w 1999 roku - region tarnowski
1999 Raport o stanie ¶rodowiska województwa małopolskiego w 1998 roku (BM¦)
1999 Informacja o stanie ¶rodowiska w 1998 roku - powiat  brzeski
1999 Informacja o stanie ¶rodowiska w 1998 roku - powiat  bocheński
1999   Informacja o stanie ¶rodowiska w 1998 roku - powiat  d±browski  
1999 Informacja o stanie ¶rodowiska w 1998 roku - powiat  tarnowski
1999 Stan czysto¶ci rzek w 1998 roku - województwo tarnowskie
1998 Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa tarnowskiego metalami ciężkimi i siark± oraz warunków produkcji rolniczej (BM¦)
1997 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie tarnowskim w 1996 roku (BM¦)
1997 Raport o stanie czysto¶ci wód Jeziora Czchowskiego
1996 Stan czysto¶ci wód powierzchniowych płyn±cych w województwie tarnowskim w latach 1991-1995 (BM¦)
1995 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie tarnowskim w 1994 roku (BM¦)
1994 Raport o stanie ¶rodowiska w województwie tarnowskim w 1993 w roku (BM¦)

  LaboratoriumMonitoring ¶rodowiskaDziałalno¶ć kontrolnaRaportyAdresy i telefony


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-11

Copyright  © 2001-2018 WIO¦ Kraków-Delegatura w Tarnowie