informacja o stanie srodowiska powiatu tarnowskiego w latach 1999-2001
Spis treści spis tresci

Opracowanie informacji :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie

Dział Monitoringu Środowiska 

 

Autorzy: 

Krystyna Gołębiowska 

Maria Ogar 

Teresa Prajsnar 

Teresa Reczek


 

 

 Spis treści:

 1. Stan czystości powietrza 

 2. Mokra depozycja zanieczyszczeń  w latach 2001 do 2002 

 3. Emisja zanieczyszczeń powietrza 

 4. Wody powierzchniowe płynące

 5. Wody podziemne

 6. Gospodarka wodna

 7. Gospodarka ściekowa

 

 1. Zanieczyszczenie gleb

 2. Gospodarka odpadami 

 3. Klimat akustyczny powiatu tarnowskiego 

 4. Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska

 5.  Podsumowanie

 

plik w formacie PDF (2,3MB) Informacja  o stanie środowiska powiatu tarnowskiego w latach 1999-2001

 

Publikacja zamieszczona została w postaci plików Adobe Acrobat TM (w formacie PDF). 

Do otwarcia tego typu plików niezbędne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat ReaderTM. 

Mogą go Państwo pobrać ze stron firmy Adobe przy pomocy poniższego odnośnika.

Adobe Acrobat Reader
 

 


do góry

strona główna

Copyright ©  WIOŚ Kraków Delegatura w Tarnowie, 2002                          

kontakt