logo  firmy

strona główna I  E-mail

   DELEGATURA WIOŚ w TARNOWIE  >> Informacje o nas

 DELEGATURA WIOŚ w Tarnowie - INFORMACJE  O  NAS


siedziba Delegatury w Tarnowie   

Kierownik Delegatury w Tarnowie

mgr Krystyna Gołębiowska

 

Kierownik Pracowni Badań Środowiskowych

mgr Barbara Tryba

 

Kierownik Działu Monitoringu Środowiska

mgr inż. Maria Ogar

 

Kierownik Działu Inspekcji

inż. Tadeusz Michalik

 

Dział Obsługi

 

Siedziba Delegatury


Rys historyczny

Do 1998 roku Delegatura funkcjonowała jako Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Tarnowie. Z dniem 1.01.1999 została włączona w struktury zespolonej administracji  wojewódzkiej. Delegatura wchodzi w skład   Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.  


Zasięg działania

Delegatura  WIOŚ z siedzibą w Tarnowie  działa na obszarze województwa małopolskiego. 

 

Zasięgiem działania obejmuje powiaty : 

  • bocheński 
  • brzeski
  • dąbrowski 
  • tarnowski
  • proszowicki
  • Tarnów - miasto na prawach powiatu

 

 

 

 

mapa województwa małopolskiego z podziałem na obszary działania
szczegółowa mapa obszaru działania Delegatury w Tarnowie 

obszar działania Delegatury WIOŚ w Tarnowie


Zadania

Do zadań Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Tarnowie należy realizowanie na obszarze działania Delegatury tj. w powiatach: brzeskim, bocheńskim, dąbrowskim, proszowickim, tarnowskim i Tarnowie-mieście na prawach powiatu wszelkich czynności związanych z wykonywaniem zadań należących do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W uzasadnionych przypadkach Małopolski Wojewódzki Inspektor może zlecić Kierownikowi Delegatury prowadzenie spraw wykraczających poza terytorialny obszar działania Delegatury.

 

Regulamin organizacyjny, statut WIOŚ do pobrania na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej


  LaboratoriumMonitoring środowiskaDziałalność kontrolnaRaportyAdresy i telefony


Copyright  © 2001- 2018 WIOŚ Kraków-Delegatura w Tarnowie